Desktop

Tablet

Zoek

Profiel nieuwe burgemeester wordt aangeboden aan de commissaris van de koning.

Profiel nieuwe burgemeester wordt aangeboden aan de commissaris van de koning.

Veel inwoners van Laarbeek hebben meegedacht over het profiel van de nieuwe burgemeester. Bijna 700 inwoners hebben de enquête over de profielschets van de nieuwe burgemeester ingevuld. De gemeente Laarbeek heeft grote waardering voor het feit dat de inwoners zo betrokken zijn en mee willen denken. Dit draagt bij aan het maken van de juiste profielschets en te komen tot de beste burgemeester van de gemeente. Medio maart is de analyse van het onderzoek klaar en staat het resultaat hiervan op panelinwoners.nl/laarbeek.

Er is aan de samenleving gevraagd wat voor een burgemeester de inwoners willen hebben. Dit is ook gevraagd in de ambtelijke organisatie, met de vraag wat voor een boegbeeld er dan in de gemeente op deze manier op moet treden? Dat is ook gevraagd aan de raadsleden en dit leidt uiteindelijk tot een pakket aan ideeën. Dit alles wordt gebundeld en er wordt ook een vertrouwenscommissie opgesteld. De commissie gaat hiermee aan de slag om vervolgens een profiel op te stellen dat op 2 april tijdens een openbare vergadering aan de commissaris van de koning aangeboden wordt.

Hierna wordt via een advertentie in het staatsblad en de regionale en landelijke dagbladen bekend gemaakt dat er een burgemeester gezocht wordt. Iedereen kan er op solliciteren daar zit een termijn voor, hierna gaat de commissaris van de koning kijken welke kandidaten er geschikt zijn. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de achtergrond van de kandidaten, dat lijstje gaat naar de vertrouwenscommissie en die gaat eventuele kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Uiteindelijk komt hier een voordracht uit van 2 personen en daar gaat de gemeenteraad over vergaderen in vertrouwelijkheid. Hierbij wordt er een keuze gemaakt uit één persoon en die persoon wordt dan gebeld. Via de commissaris van de koning gaan ze met deze kandidaat naar het ministerie van binnenlandse zaken om vervolgens bij de koning te eindigen die daar zijn handtekening onder zet. Pas dan is de benoeming daar. Dit alles kan een jaar in beslag gaan nemen, tot die tijd blijft Dhr. de Boer waarnemend burgemeester van de gemeente Laarbeek