Zoek

Provincie: Laarbeek heeft niet genoeg vergunninghouders gehuisvest

Provincie: Laarbeek heeft niet genoeg vergunninghouders gehuisvest

Door de toenemende stroom van vluchtelingen moet de gemeente Laarbeek meer vergunninghouders huisvesten dan voorheen. Terwijl het vereiste aantal in heel 2019 nog maar 16 was, was dat in de tweede helft van 2022 al 21. Toen moest er al een achterstand ingehaald worden. Dat is niet gelukt. 

Op 1 januari 2023 bleek dat er in die laatste periode maar 16 vergunninghouders zijn gehuisvest. Dat is volgens de provincie Noord-Brabant onvoldoende. Als reden gaf de gemeente aan dat 24 personen een woning zijn toegewezen, maar dat een deel daarvan nog gerenoveerd moest worden door de woningcorporatie. Het enkel toewijzen van een woning was volgens de provincie niet goed genoeg.

De gemeente Laarbeek kleurt daarom rood op de kaart van het systematisch toezicht op de Brabantse gemeenten. Ook wil de provincie dat de gemeente een nieuw plan van aanpak maakt. De eerste helft van 2023 zullen er 28 statushouders moeten worden gehuisvest. Dat is een zeer complexe opgave, schrijft het college aan de raad. ‘Ook gezien de eveneens toegenomen spanning op de woningmarkt.’