Desktop

Tablet

Zoek

Raadscommissies in Gemert-Bakel

Raadscommissies in Gemert-Bakel

De vergadering van de commissie Ruimte & Mobiliteit in de gemeente Gemert-Bakel vindt plaats op woensdag 24 april. De commissie Sociaal Domein vergadert donderdag 25 april. Beide avonden beginnen om 19.30 uur en zijn openbaar. Wie gebruik wil maken van zijn spreekrecht om te spreken over de geagendeerde onderwerpen of over andere onderwerpen kan zich tot uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden bij via griffie@gemert-bakel.nl. De vergadering van Financiën en Bestuur van 23 april komt te vervallen. De volledige agenda met bijlagen staan op https://gemertbakel.bestuurlijkeinformatie.nl.

.