De raadsvergadering in Laarbeek wordt gehouden op donderdag 12 mei. Op deze vergadering worden onder voorbehoud de nieuwe wethouders benoemd en de toelating van de nieuw benoemde gemeenteraadsleden komt aan de orde. Ook wordt de vertegenwoordiger namens de gemeenteraad benoemd in diverse overlegorganen. De raadsvergadering vindt plaats in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en begint 19.30 uur.  Deze is ook te volgen via een link op de site laarbeek.nl.