Desktop

Tablet

Zoeken

Roefelen bij Badminton Club Lieshout

Roefelen bij Badminton Club Lieshout

De jeugd van Lieshout kan tijdens de Roefeldag, die zaterdag 10 juni in Laarbeek wordt gehouden, kennismaken met Badminton Club Lieshout. In sporthal De Klumper krijgen jongens en meisjes in kleine groepen informatie over het belang van sporten in het algemeen en badminton in het bijzonder. De kinderen beginnen met een gevarieerde warming-up en daarna kan er een partijtje worden gespeeld. Vervolgens worden er ook badminton-gerelateerde spelletjes gedaan.