Zoek

Schippers tonen tevredenheid over vaarwegen

Schippers tonen tevredenheid over vaarwegen

Rijkswaterstaat doet deze zomer een onderzoek naar de tevredenheid van beroepsschippers over de vaarwegen, het zogenoemde ‘Belevingsonderzoek Binnenvaart’. Het onderzoek wordt namens hen uitgevoerd door I&O Research. Door de beroepsvaart wordt dagelijks veel gebruikgemaakt van de twee kanalen bij de gemeente Laarbeek: het Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. De beroepsschippers kunnen hun tevredenheid over de vaarwegen kenbaar maken via een mail die zij van Rijkswaterstaat hebben ontvangen. Dit kan ook via de site rijkswaterstaat.nl.