Zoek

Snelheidsremmende maatregelen in Gemert

Snelheidsremmende maatregelen in Gemert

Al geruime tijd wordt de gemeente Gemert-Bakel verzocht om de snelheid in de straat vanaf de Burgemeester de Bekkerlaan tot en met de President Gerartsstraat te verlagen van 50 km/uur naar 30 km/uur. Vanwege een aantal bouwplannen in de directe omgeving van deze straat kan een uitgebreide herinrichting voorlopig niet plaatsvinden. Om toch enigszins tegemoet te komen aan deze wens heeft de gemeente besloten om in het voorjaar van 2024, als het openbaar vervoer weer gebruik kan maken van de Vondellaan, een aantal wegversmallingen aan te brengen.

In overleg met bewoners van de straat zijn de meest effectieve locaties bepaald waarbij rekening is gehouden met de bereikbaarheid van percelen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden begin 2024 worden uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden wordt de weg niet afgesloten.