Zoek

Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen

Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen

In 2022 en 2023 liep de energierekening voor amateursportverenigingen flink op. De rijksoverheid heeft daarom besloten een regeling te maken om deze kosten voor een deel te compenseren. Deze regeling heet de Specifieke Uitkering Noodfonds Energie Amateur Sportverenigingen (SPUK NEAS). Verenigingen kunnen deze SPUK via de gemeente aanvragen tot 5 september. De regeling is bedoeld voor verenigingen die niet voldoende steun kregen op basis van een eerdere TEK-regeling of via het tariefplafond voor kleinverbruikers en die dus tussen beide regelingen in vallen.

Wanneer een vereniging eerder vanuit een gemeentelijke regeling een vergoeding heeft gekregen, wordt deze verrekend met de specifieke uitkering. De gemeente vraagt namens de sportverenigingen de uitkering aan. Het Rijk beslist of deze uitkering wordt verstrekt en hoe hoog deze is. Voor iedere amateursportvereniging is de specifieke uitkering maximaal het bedrag van de energiekosten in 2019. Voor de SPUK NEAS is een landelijk budget beschikbaar van 6 miljoen euro. Als het totaal aangevraagde bedrag hoger is dan het budget, dan verdeeld het Rijk het budget evenredig over de ingediende aanvragen. Voor deze regeling heeft de gemeente Gemert-Bakel een aanvraagformulier gemaakt. Deze is te vinden op de website van de Gemeente Gemert-Bakel. Voor vragen: neem contact op met de gemeente, telefoonnummer 0492-378500 of via email: gemeente@gemert-bakel.nl.