Zoek

Stichting Nederland Schoon wil comeback broodtrommel

Stichting Nederland Schoon wil comeback broodtrommel

Stichting Nederland Schoon onderzoek naar de lunchgewoontes van Nederlanders en met name hoe zij de lunch verpakken. Aan het onderzoek deden 1.171 mensen mee. De helft van de mensen die aan het onderzoek meededen neemt zijn lunch altijd mee in een lunchbox. Nederland Schoon ziet graag een comeback van de lunchbox om zo afval te voorkomen. 81% van de basisschoolleerlingen neemt overigens nog altijd een broodtrommel mee tegenover 50% van de werkenden. Of deze cijfers voor Laarbeek en Gemert-Bakel exact hetzelfde zijn, is niet onderzocht.