Zoek

Subsidie om het buitengebied mooier te maken

Subsidie om het buitengebied mooier te maken

De gemeente Gemert-Bakel neemt deel aan de Stimuleringsregeling Landschap (Stila). Dat stelt vergoedingen beschikbaar voor aanleg, beheer en/of opbrengstderving bij verfraaiing van een perceel grond of landbouwgrond in het buitengebied. Met dit mooier maken wordt bedoeld het aanplanten van streekeigen beplantingen, het inzaaien van bloemrijke randen, de aanleg van een kikkerpoel of kleinschalige natuurontwikkeling in het algemeen. Het Groenloket Brabant kan adviseren over aanleg en beheer én over subsidiemogelijkheden, aldus de gemeente.