Zoek

Subsidie voor Mariahout 90 jaar

Subsidie voor Mariahout 90 jaar

De Stichting Viering Lustrumfeest Mariahout heeft de gemeente Laarbeek gevraagd om subsidie voor een dorpsactiviteit rondom ‘Mariahout 90 jaar’. Dit is een burgerinitiatief waarbij verschillende festiviteiten en activiteiten georganiseerd worden. Hierbij wordt verbinding gezocht tussen bewoners, ondernemers, vrijwilligers en verenigingen, wat aansluit op de doelstellingen van het subsidiebeleid, aldus het college van B&W van de gemeente Laarbeek. Het college besloot om een waarderingssubsidie van 500 euro te verlenen.