Desktop

Tablet

Zoek

Subsidie voor Stichting Het Dorpsdiner

Subsidie voor Stichting Het Dorpsdiner

Het college van B&W van de gemeente Laarbeek heeft besloten een incidentele subsidie te verstrekken van 750 euro aan de Stichting Het Dorpsdiner. Die stichting heeft een subsidieverzoek ingediend voor een dorpsactiviteit. Het gaat om een burgerinitiatief dat ontmoeting wil faciliteren door middel van samen eten. Doel van deze activiteit is de
verbinding tussen inwoners op gang brengen en iedereen mee kunnen laten doen. Het begint bij elkaar kennen en dineren is daarvoor een passend middel.