Desktop

Tablet

Zoek

Subsidieregeling compensatie energiekosten maatschappelijke organisatie open.

Subsidieregeling compensatie energiekosten maatschappelijke organisatie open.

Ook maatschappelijke organisaties in Gemert-Bakel zoals dorpshuizen en verenigingen hebben te maken met hogere energielasten. Om deze organisaties tegemoet te komen heeft de gemeenteraad ingestemd met een subsidieregeling die een compensatie biedt voor de stijgende energiekosten. De subsidie dekt de stijging van de energiekosten van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Organisaties die in aanmerking komen kunnen tot en met 31 mei een aanvraag indienen via gemert-bakel.nl.