Zoek

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)

Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)

De subsidieregeling instandhouding monumenten ondersteunt eigenaren van Rijksmonumenten zonder woonhuisfunctie bij sober en doelmatig onderhoud. Denk daarbij bijvoorbeeld aan molens, kerken, maar ook begraafplaatsen. De subsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. Het is mogelijk om in de subsidieaanvraag ook onderzoek te laten uitvoeren naar verduurzamingsmogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Gemert-Bakel of kijk op: cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten.