Desktop

Tablet

Zoek

Taken van de groene BOA in Laarbeek

Taken van de groene BOA in Laarbeek

Sinds begin 2023 is er een groene BOA in dienst van de gemeente Laarbeek. Deze BOA wordt tevens als toezichthouder aangewezen belast met het toezicht op de naleving van: de Algemene Plaatselijke Verordening, Afvalstoffen-verordening, Marktverordening, Wet op de kansspelen, Winkeltijdenverordening, Woningwet, Huisvestingswet, Wet basisregistratie personen, Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en betrokken wetgeving zoals benoemd in artikel 5.1 van de Wabo, Bomenverordening, Wegenverkeerswet, Visserijwet en de Omgevingswet.