Zoek

Themabijeenkomst Sociaal Domein herontwikkeling Ontmoetingscentrum

Themabijeenkomst Sociaal Domein herontwikkeling Ontmoetingscentrum

Nederland heeft een hoogontwikkelde gezondheidszorg en een hoog niveau van sociale voorzieningen, zo ook Laarbeek. Maar de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning staan onder druk. Om verbeteringen te realiseren is er landelijk een aantal ontwikkelingen in gang gezet. Rode draad daarbij is het versterken van de sociale basis. De raads- en commissieleden van Laarbeek worden dinsdag 20 februari om 19.30 uur geïnformeerd over de wijze waarop Laarbeek invulling geeft aan de sociale basis in relatie tot de verduurzaming van het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk.

Deze themabijeenkomst is openbaar en wordt ook gestreamd via de site van de gemeente.