Desktop

Tablet

Zoek

Twintig miljoen euro wordt er geïnvesteerd in regio Brainport Eindhoven

Twintig miljoen euro wordt er geïnvesteerd in regio Brainport Eindhoven

Vandaag is er door het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt dat er twintig miljoen naar de regio Zuidoost-Brabant gaat. Dat is goed nieuws voor het regionale programma ‘Thuis in Brainport’. Het project moet een bijdrage geven aan de maatschappij en de brede welvaart in de regio. Het Rijk investeert dus in de economische groei in Brainport Eindhoven en ook in de maatschappelijke gevolgen van die groei. ‘Thuis in Brainport’ is een gezamenlijk programma wat is opgesteld door de Met in samenwerking met de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en maatschappelijke organisaties.

De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers zegt dat echte groei zich niet beperkt tot economische vooruitgang. “Ook een samenleving met brede welvaart waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen, er voldoende voorzieningen zijn en mensen verbonden zijn met elkaar. De reservering van 20 miljoen uit de Regiodeal is daarom cruciaal voor de uitdagingen waar onze regio voor staat.” Het geld zou volgens hem gaan naar projecten die de leefbaarheid, voorzieningen en sociale cohesie versterken in de regio van de 21 gemeenten in Brainport Eindhoven. De verwachting is dat er rond de zomer meer duidelijkheid is over het definitieve programma van ‘Thuis in Brainport’.

Foto: Siebe Swart.