Desktop

Tablet

Zoek

Uitwerking scenario’s zwemmen in Laarbeek

Uitwerking scenario’s zwemmen in Laarbeek

Het college van Laarbeek wil meer tijd nemen voor een vervolgproces inzake het uitwerken van scenario’s over het zwemmen in de gemeente Laarbeek. De exploitant van het zwembad in Beek en Donk had bij de gemeente aangegeven dat het zwembad tegen het einde van zijn levensduur loopt. In combinatie met de sterke stijging van energiekosten is het zwembad mogelijk niet meer rendabel, wat gevolgen kan hebben voor de toekomst van het zwembad. Ook had hij aangegeven een nieuw zwembad te willen realiseren maar dat daarvoor een structurele gemeentelijke bijdrage in exploitatie nodig is.

Door het college is vervolgens aan de ambtelijke organisatie de bestuursopdracht gegeven om het project ‘uitwerking scenario’s zwemmen in de gemeente Laarbeek’ uit te voeren. Doel was om in het najaar een weloverwogen besluit te nemen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en aan de raad beschikbaar gesteld. Maar naar aanleiding van dit rapport heeft het college besloten om meer tijd te nemen voor een eerste consultatieronde met de raad en het opstellen van een voorstel voor het vervolgproces en een breed afwegingskader.

Het rapport is inmiddels met de exploitant en de eigenaren van het zwembad en de zwemvereniging besproken. Zij onderschrijven het besluit van het college om ruimte te geven voor andere varianten en dat eerst kaders en visie door de raad vastgesteld worden. De eigenaren en de exploitant van het zwembad hebben aangegeven aan de slag te gaan met het uitwerken van de scenario’s zodat ze onderdeel kunnen zijn van de afweging.