Desktop

Tablet

Zoek

Vanaf 1 januari 2024 is er de Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is er de Omgevingswet

De omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en ondernemers. De wet vereenvoudigt alle regels van gemeente, waterschap, provincie en rijk voor wonen, wegen, milieu, bodem, water, monumenten, natuur en geluid. Vanaf 2024 geldt de Omgevingswet bij een verbouwing aan huis of tuin, of als een ondernemer een loods wil laten plaatsen naast zijn bedrijfspand. In het nieuwe digitale Omgevingsloket kan een vergunning aangevraagd worden of een melding worden gedaan. Vergunningen die verleend zijn vóór 1 januari blijven gewoon geldig. Voor meer informatie: gemert-bakel.nl/de-omgevingswet.

Het digitale Omgevingsloket is een website waar alle informatie te vinden is over de omgeving van de gemeente, het waterschap, de provincie en het Rijk. Via dit loket kun je online controleren of je een vergunning nodig hebt en eventueel aanvragen. Ook kun je een melding doen bij gemeente, provincie of waterschap. Daarnaast kan er een afspraak gemaakt worden aan de gemeentebalie of bellen/mailen met de gemeente over een aanvraag voor een vergunning.

Als de gemeente, het waterschap of de provincie je al een vergunning heeft verleend vóór 1 januari 2024, dan blijft deze gewoon geldig. Moet de aanvraag nog worden behandeld, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Alle stukken moeten wel voor 1 januari 2024 compleet zijn aangeleverd bij het Omgevingsloket online: omgevingsloket.nl.

Vanaf 1 januari 2024 gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelden. De toetsing van de bouwtechnische eisen van de gemeente gaat dan over naar een onafhankelijke partij; de kwaliteitsborger. De Wkb geldt vanaf 1 januari eerst alleen voor nieuw te bouwen bouwwerken in de laagste risicoklasse (gevolgklasse 1). Bijvoorbeeld een vrijstaande woning, fiets- of voetgangersbrug, recreatiewoning of een kleine bedrijfshal.

De nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) vragen vanaf 1 januari 2024 om een andere werkwijze die voor iedereen nieuw is. Kijk voor meer informatie alvast op gemert-bakel.nl/de-omgevingswet. Voor vragen of hulp neem dan contact op per mail: gemeente@gemert-bakel.nl.