Desktop

Tablet

Zoek

Varkenshouderijen Mariahout en Lieshout gaan op slot

Varkenshouderijen Mariahout en Lieshout gaan op slot

Twee varkenshouderijen aan de Beemdkant 15 in Lieshout en Meerven 19A in Mariahout gaan definitief op slot. Dat is het oordeel van de Raad van State. Deze hoogste rechter deed op 5 juni uitspraak in de zaak die tussen de gemeente Laarbeek en de eigenaar van de varkenshouderijen liep. De hoogste rechter oordeelde dat de gemeente op 19 december 2023 terecht de vergunningen voor deze twee locaties heeft ingetrokken. De gemeente deed dit omdat ze vond dat het gevaar groot was dat de vergunningen gebruikt zouden worden om strafbare feiten te plegen.

Het intrekken van de vergunningen was het sluitstuk van een langer lopende zaak tussen de gemeente en de varkenshouder. Al in 2020 stelde de gemeente een Bibobonderzoek in. De varkenshouder werkt niet voldoende mee aan dit integriteitsonderzoek. Daarop trok de gemeente de vergunningen voor beide varkenshouderijen voor een jaar in. Met de uitspraak van de Raad van State zijn de vergunningen definitief en onherroepelijk ingetrokken. De rechter stelde vast dat de eigenaar structureel meerdere wetten heeft overtreden, waaronder de wetten die gelden voor dierenwelzijn. De overtredingen waren naar oordeel van de rechte zo ernstig dat sluiting van de beide locaties gerechtvaardigd is.