Desktop

Tablet

Zoeken

Veel openstaande vacatures in Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel

Veel openstaande vacatures in Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel

Uit een analyse van UWV blijkt dat de banengroei in Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel 2024 minder sterk zal groeien. Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft de arbeidsmarkt voorlopig krap. Hoewel er beroepen zijn waarin al langere tijd veel werk is te vinden, lukt het niet iedereen die het wil aan het werk te komen en zijn er 47.000 mensen die (meer uren) zouden willen werken. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 stonden in Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel bijna 26.000 vacatures open.

Dat zijn minder vacatures dan een jaar eerder, maar nog altijd veel meer dan vóór de coronacrisis. Door de vergrijzing houdt de krapte voorlopig aan. Daarnaast blijven veel vacatures onvervuld omdat werkzoekenden niet altijd over de benodigde opleiding, kennis en ervaring beschikken. Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten niet altijd goed op elkaar aan.

In Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel zijn mensen die (meer uren) willen werken. Dit zogenoemde onbenut arbeidspotentieel is onder te verdelen in 22.000 onderbenutte deeltijders. Zij werken al, maar willen en kunnen meer uren werken, Er zijn 14.000 werklozen. Zij hebben geen betaald werk, zochten onlangs naar werk én zijn daarvoor direct beschikbaar. Daarnaast 11.000 semi-werklozen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die tijdelijk vanwege ziekte, arbeidsongeschiktheid, een opleiding of andere redenen niet beschikbaar zijn of niet naar werk zoeken.
Meer informatie over Regio in Beeld is te vinden in de publicatie Regio in Beeld Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel. Regio in Beeld is een publicatie van UWV Arbeidsmarktinformatie.