Desktop

Tablet

Zoeken

Verblijfsbelasting in Laarbeek vanaf 2025

Verblijfsbelasting in Laarbeek vanaf 2025

De gemeente Laarbeek is van plan vanaf 1 januari 2025 verblijfsbelasting in te voeren. Deze toeslag bestaat enerzijds uit toeristenbelasting voor de recreatieve overnachtingen en anderzijds uit verblijfsbelasting voor arbeidsmigranten die in Laarbeek verblijven. Eind september stelt de gemeenteraad de uitgangspunten vast waarna het definitieve besluit in december volgt. De gemeente wil een tarief heffen van 2,25 euro per persoon per nacht. Voor campings geldt een laagtarief van 1,00 euro en jeugdgroepen tot en met 18 jaar worden vrijgesteld. Het te belasten bedrag ligt in lijn met wat omliggende, vergelijkbare gemeentes heffen.

Volgens wethouder Monika Slaets is hierover gesproken met een aantal ondernemers via Toeristisch Platform Laarbeek, de vertegenwoordiging van de vrijetijdssector. De afspraak is dat het opgehaalde bedrag ten goede komt aan de branche. De branche pleitte voor een differentiatie van het tarief en een werkbare vorm van het registreren van de overnachtingen. Daar wordt door de gemeente gehoor aan gegeven. De ondernemers worden zoveel mogelijk ontzorgd. Volgens Slaets had de sector ook graag gezien dat bezoekers van de passantenhaven en openbare camperplaatsen zouden worden belast. Maar dat is niet mogelijk omdat dat gratis overnachtingsplekken zijn.

De verblijfsbelasting geldt ook voor arbeidsmigranten die in Laarbeek verblijven. Volgens wethouder Ron van den Berkmortel is het belangrijk dat arbeidsmigranten in Laarbeek goede woon- en leefomstandigheden hebben. Met een verblijfsbelasting dragen zij daar financieel aan bij. Ook kunnen met deze inkomsten voorzieningen specifiek voor arbeidsmigranten worden onderhouden, zoals het informatiepunt Work in NL van Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.

De gemeente nodigt iedereen die volgend jaar met de verblijfsbelasting te maken krijgt uit voor een toelichting over hoe de heffing in de praktijk werkt. Hiervoor ontvangen zij een uitnodiging ná het vaststellen van de uitgangspunten in september. Ook krijgen alle ondernemers een bezoek op de eigen bedrijfslocatie om de praktische zaken te bespreken.