Desktop

Tablet

Zoek

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Zaken

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke Zaken

De raadscommissie Ruimtelijke Zaken van de gemeente Laarbeek vergadert woensdag 10 april. Op deze vergadering worden diverse bestemmingsplannen vastgesteld en komt de memo van de Regionale mobiliteitsvisie Metropoolregio ter sprake. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en begint om 19.30 uur. Deze is ook live te volgen via een videoverbinding op laarbeek.nl. Wegens het ontbreken van agendapunten vervalt de vergadering van de raadscommissie Sociale & Algemene Zaken.

.