Zoek

Vergadering raadscommissie Sociale & Algemene Zaken

Vergadering raadscommissie Sociale & Algemene Zaken

De raadscommissie Sociale & Algemene Zaken van de gemeente Laarbeek vergadert donderdag 29 februari. Op de agenda staat onder meer de Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) en de voorlopige besluitvorming over de wijziging gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. De vergadering vindt plaats in gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk, aanvang 19.30 uur. Deze is ook live te volgen via een videoverbinding op laarbeek.nl. Wegens het ontbreken van agendapunten vervalt de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken op woensdag 28 februari.

.