Desktop

Tablet

Zoek

Vergadering raadscommissie Sociale & Algemene Zaken

Vergadering raadscommissie Sociale & Algemene Zaken

De raadscommissie Sociale & Algemene Zaken in de gemeente Laarbeek vergadert donderdag 18 januari. Op de agenda staat onder meer de Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Blink fase 1, de Vaststelling 1e wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Laarbeek 2020 en de Beschikbaarstelling krediet Meetplan Artex. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en begint om 19.30 uur. Deze is openbaar maar is ook live te volgen via een videoverbinding op laarbeek.nl.

.