De raadscommissie Ruimtelijke Zaken in Laarbeek vergadert woensdag 19 oktober. Op de agenda staat onder andere de huisvesting van arbeidsmigranten op Peeldijk 2 in Aarle-Rixtel. De commissie Sociale en Algemene Zaken vergadert donderdag 20 oktober. Dan wordt onder andere sproken over de presentatie van de routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen. Beide vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis in Beek en Donk. Ze beginnen om 19.30 uur, zijn openbaar en zijn ook live te volgen via een videoverbinding op laarbeek.nl.