Desktop

Tablet

Zoek

Verkeersveiligheid belangrijk in plannen Dorpsraad Lieshout

Verkeersveiligheid belangrijk in plannen Dorpsraad Lieshout

Dorpsraad Lieshout heeft verkeer en verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Dit onderwerp staat in het jaarplan dat ze heeft samengesteld. Daarin is aandacht voor de auto-mobiliteit, de fietsers en voetgangers. De commissie Verkeer en verkeersveiligheid gaat zich dit jaar vooral richten op het verbeteren van de 30 km-zone die niet overal in het dorp juist is aangeduid. Ook zijn diverse straten daar niet op ingericht met bijvoorbeeld verkeersremmende maatregelen. Verder staat de nog steeds niet geplande realisatie van een rotonde op de kruising N615/Hoofakker hoog op het lijstje.

Daarnaast krijgt de verkeersafwikkeling rondom de Heuvel aandacht die anders wordt vanwege het Centrumplan.
Ook de ontwikkeling en aanleg van de snelfietsroute behoeft veel aandacht. Goede aansluitingen zijn cruciaal voor het dorp, net als een goede, logische route.

De werkgroep wil dit jaar de aanwezigheid van trottoirs en de kwaliteit hiervan in kaart brengen. Opmerkingen vanuit de achterban en de klankbordgroep hebben de werkgroep aangezet om dit op te pakken. Met name de kwaliteit zou op diverse plaatsen te wensen overlaten. Door dit in kaart te brengen hoopt de werkgroep de gemeente te kunnen bewegen om vooral de slechte delen op korte termijn aan te pakken.