Desktop

Tablet

Zoek

Verkenning Tiny houses in Gemert-Bakel

Verkenning Tiny houses in Gemert-Bakel

In Gemert-Bakel is de mogelijkheid verkend om op één of meerdere locaties tiny houses te realiseren. De businesscase voor een plan van 5 tot 15 woningen op een dergelijke locatie blijkt financieel niet uit te kunnen. Ook blijkt dat tiny houses en/of flexwoningen niet per definitie snel te realiseren zijn. De bouwtijd is weliswaar kort, maar de voorbereidingstijd is niet veel korter ten opzichte van een plan voor permanente woningen. Kansen die zich voordoen wil het college oppakken en het wil kijken naar mogelijkheden voor verruiming van het beleid en/of versnelling van de procedures.