Zoek

Verlenging inzagetermijn Ontwerpbeschikking procedure

Verlenging inzagetermijn Ontwerpbeschikking procedure

Het college van B en W van Laarbeek is van plan medewerking te verlenen aan de vergunning voor de locatie Deense Hoek 17 in Lieshout. Het betreft het splitsen van een woonboerderij en het toevoegen van de functieaanduiding ‘cultuurhistorische waarden’. De ontwerpbeschikking ligt met bijbehorende stukken tot en met donderdag 25 mei ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.