Desktop

Tablet

Zoeken

Vernieuwd plan voor N272 komt in najaar

Vernieuwd plan voor N272 komt in najaar

Dit najaar komt de provincie Noord-Brabant met het aangepaste plan voor de N272. In dit plan zijn recente ontwikkelingen in de regio en de nieuwste verkeerscijfers meegenomen. Ook is input uit de omgeving verwerkt. De komende jaren wordt de N272 in de gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel tussen de aansluiting op de N279 en de rotonde bij de kruising met de N605 op diverse plaatsen verbeterd. Op 3 juli is de gemeenteraad Gemert-Bakel geïnformeerd over de stand van zaken van het project. Na de zomer kiezen de bestuurders van de provincie en gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel het zogeheten nieuwe Voorkeursalternatief.

“Er wordt natuurlijk al langer gesproken over de aanpassing van de N272”, vertelt Anja Schievink, projectmanager bij de provincie. “Het was de bedoeling om ook de knelpunten op de N615, met name de Beekse Brug, en ook de N279 ongeveer gelijktijdig aan te pakken. Dat gaat helaas niet door. Er is nog geen goede oplossing voor de Beekse Brug gevonden en de Raad van State keurde het Provinciaal Inpassingsplan voor de N279 af. Maar met de N272 gaan we wel vast aan de slag. Omdat er inmiddels nieuwe verkeerscijfers bekend waren en ook de plannen voor de snelfietsroute Gemert-Eindhoven al concreet werden, hebben we het eerdere ontwerp voor de N272 nog eens tegen het licht gehouden. Ook hebben we nog eens goed gesproken met de omgeving, dat ging eerder vanwege corona lastiger. We zien al met al dat het ontwerp dat er lag op een heel aantal punten echt nieuw onderzoek verdiende. En die tijd hebben we samen met de gemeenten nu genomen.” Wethouder Hanneke Coppens, Gemert-Bakel: “We hoopten voor de zomer het plan al te kunnen presenteren, maar we zijn blij dat de provincie een paar maanden extra tijd heeft genomen, zodat onze lokale belangen optimaal meegewogen worden. Denk bijvoorbeeld aan onze wens voor een OV-hub of de bereikbaarheid voor fietsers tussen het centrum en het buitengebied.”