Search

Verpachten van landbouwgronden in Laarbeek

Verpachten van landbouwgronden in Laarbeek

De gemeente Laarbeek biedt diverse percelen landbouwgrond in geliberaliseerde pacht bij inschrijving aan. De inschrijftermijn loopt vanaf donderdag 26 oktober en sluit maandag 13 november om 12.00 uur. De brochure met daarin een overzicht van de percelen, de inschrijfvoorwaarden, het inschrijfformulier en de pachtvoorwaarden staan op de website laarbeek.nl/pacht. Bij het inschrijven moet elke pagina ondertekend zijn, de bedragen voluit zijn geschreven enzovoorts. De enveloppen met de inschrijvingen worden maandag 13 november in het gemeentehuis om 14.00 uur geopend en is openbaar.

.