Desktop

Tablet

Zoeken

Verplaatsing luiercontainers in Boekel

Verplaatsing luiercontainers in Boekel

In Boekel zijn begin dit jaar de luiercontainers verplaatst van het centrum van Boekel naar de Zandhoekse Loop. Op de nieuwe locatie aan de Zandhoekse Loop is cameratoezicht aanwezig om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dit is hier mogelijk omdat het particulier terrein betreft. De verplaatsing had geleid tot een aantal klachten en vragen. Op de voormalige locatie aan de Raadstraat was sprake van veel overlast van bijplaatsing van restafval en overvulling van de luiercontainers, terwijl niet alle beschikbare containers gevuld waren.

De verwachting is dat het enkel en alleen verplaatsen van de containers bij de Raadstaat verschuiving van de problematiek met zich meebrengt. Namelijk dat inwoners andere locaties opzoeken en daar hun luiers en textiel heen brengen. Met als gevolg dat de overlast vanaf de Raadstraat naar de Kloosterlaan en de Parkweg wordt verplaatst. Dit wilde het college voorkomen door álle containers te verplaatsen. Over een jaar wordt de verplaatsing geëvalueerd en worden naar aanleiding daarvan eventueel stappen ondernomen.