Desktop

Tablet

Zoek

Voertuig weggesleept van parkeerplaats Heuvelplein

Voertuig weggesleept van parkeerplaats Heuvelplein

B&W van Laarbeek maakt bekend dat zij een auto op het Heuvelplein in Beek heeft laten wegslepen op 2 februari. Het betreft een blauwe Fiat Stilo, kenteken 92-JX-VP. De auto wordt bewaard bij garage en takelbedrijf Harrie van der Heijden in Erp. De rechthebbende kan, na betaling van de kosten verbonden aan het verwijderen en het bewaren, het voertuig terugkrijgen. De eigenaar of houder van de auto wordt opgeroepen zich binnen 13 weken na de publicatie van deze bekendmaking te melden. Wie het oneens is met dit besluit kan binnen 6 weken bezwaar maken bij het college van B & W van Laarbeek.

.