Desktop

Tablet

Zoek

Vooraankondiging last onder dwangsom

Vooraankondiging last onder dwangsom

De toezichthouder van de gemeente Laarbeek voerde op 4 juni 2022 een controle en op 24 oktober 2022 een hercontrole uit op een perceel aan de Beemdkant in Lieshout dat ligt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en de bestemming ‘Agrarisch’ heeft. Onder andere een bouwwerk werd buiten het bouwvlak uitgebreid en er werd een niet toegestane opslag aangetroffen. Er wordt een vooraankondiging last onder dwangsom verzonden.