Zoek

Voorbereidingsbesluit Mariastraat 56-58 in Mariahout

Voorbereidingsbesluit Mariastraat 56-58 in Mariahout

In Laarbeek wordt voor de locatie Mariastraat 56-58 in Mariahout een herziening van het bestemmingsplan voorbereid. Dit betreft de locatie van de voormalige Jumbo-supermarkt. Daartoe is een voorbereidingsbesluit genomen. De gebruiksbeperking die daarin is opgenomen houdt in dat het verboden is om op deze percelen een detailhandelsfunctie te vestigen zolang dit voorbereidingsbesluit van kracht is. Het vastgestelde voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken ligt tot en met vrijdag 23 juni ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis van Laarbeek in Beek en Donk.