Zoek

Voorjaarsnota Waterschap Aa en Maas

Voorjaarsnota Waterschap Aa en Maas

Het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas, waar ook Laarbeek en Gemert-Bakel onder vallen, heeft op vrijdag 14 juli de voorjaarsnota besproken. Hierin staat het beleid en de verwachte financiële situatie van het waterschap. Een van de plannen waarmee men aan de slag gaat in 2024, is de uitwerking van nieuwe maatregelen ter voorbereiding op droogte en aanvullen grondwater. Het verbeteren van waterkwaliteit door inzet op beekherstel, natuurvriendelijke oevers en vispassages staat ook op de agenda. Subsidieregelingen voor biodiversiteit en recreatieve initiatieven worden voortgezet.