Desktop

Tablet

Zoek

Waterschap strijdt tegen planten die hier niet thuis horen en schade aanrichten

Waterschap strijdt tegen planten die hier niet thuis horen en schade aanrichten

Steeds meer beken en sloten in onze streek raken totaal overwoekerd door planten uit verre oorden die hier niet thuis horen. Daarom heeft het waterschap Aa en Maas een plan van aanpak gemaakt om de wildgroei in te dammen. In onze regio zijn vooral de reuzenberenklauw, de grote waternavel, de Japanse duizendknoop en watercrassula als plaagsoort aangemerkt. Ze worden op verschillende manieren bestreden, vooral door steeds opnieuw uitscheppen. Maar dat volstaat niet. Ook burgers moeten volgens het Waterschap hun steentje bijdragen, want anders is het dweilen met de kraan open. En dat houdt in: geen afval uit het aquarium in de sloot kieperen, woekerplanten uittrekken en bij het restafval gooien, en melden bij het Waterschap als een sloot helemaal dicht dreigt te groeien met waterplanten.

Waterschap Aa en Maas heeft met de andere Brabantse waterschappen en de provincie een plan van aanpak opgesteld om de wildgroei van exoten aan te pakken. Steeds meer beken en sloten raken overwoekerd door planten uit Amerika, Australië en Azië. Die nemen het licht en de ruimte van de planten van hier weg, waardoor ze uiteindelijk verdwijnen. Net als de kikkers, vissen en andere dieren die in het water leven. Want de nieuwkomers zijn niet te stoppen. Ze groeien hard, en er moet dus snel ingegrepen worden. Een reportage van Trudy van Rijswijk en cameraman Jorai Riemens.