Zoek

Weer Alzheimercafé in De Eendracht

Weer Alzheimercafé in De Eendracht

Dinsdag 13 juni is er in Cultuurhuis De Eendracht aan de Sint Annastraat 60 in Gemert weer een Alzheimercafé voor mensen met dementie, hun naasten, vrijwilligers en andere belangstellenden. Vanaf 19.00 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie en om 19.30 uur wordt het onderwerp ‘een passende woonomgeving’ besproken. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar hoe doe je dat? Wat kan je helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen? Entree en koffie zijn gratis. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met dorpsondersteuner Miranda Goedemans via miranda.goedemans@levgroep.nl.