Desktop

Tablet

Zoeken

Wellicht meer bedrijvigheid in Bakel Zuid-Oost

Wellicht meer bedrijvigheid in Bakel Zuid-Oost

Er is een concept-ontwikkelvisie Bakel Zuid-Oost opgesteld. Voor het gebied Bakel Zuid, omgeving Hilakker/Bolle Akker/Overschot en Oldert, lopen verschillende initiatieven. In de raadsvergadering van 13 juli 2023 is gevraagd om een visie Bakel Zuid op te stellen. Het gebied ten westen van Hilakker maakt geen onderdeel uit van deze visie. Voor dit gebied zijn al concrete plannen in ontwikkeling die op elkaar zijn afgestemd. Nieuwe bedrijvigheid in aansluiting op het bestaande bedrijventerrein ligt het meest voor de hand, zo is te lezen in de concept-ontwikkelvisie.