Desktop

Tablet

Zoek

Werkgroep Dorpsraad Lieshout bezorgd over uitblijven voortgang

Werkgroep Dorpsraad Lieshout bezorgd over uitblijven voortgang

De werkgroep ‘Wonen’ van de Dorpsraad Lieshout maakt zich zorgen over het uitblijven van echte voortgang bij diverse woonprojecten die volgens hen al lang hadden moeten lopen. Voorbeelden zijn het project aan de Baverdestraat, het realiseren van woonruimte in het Franciscushof en de aanpak van de Heuvel waar ook volop woonruimte zal komen. Al jaren worden er voor Lieshout plannen gemaakt om wat te doen aan de grote woonruimteproblemen. Het dorp beschikt nauwelijks over passende én beschikbare
woonruimtes. Hierdoor trekt de jeugd weg uit het dorp en zien winkeliers het niet meer zitten.

De werkgroep attendeert op de bouwmogelijkheden die er wel zijn in Lieshout. Met de nodige expertise werkt zij aan het in kaart brengen van concrete in- én
uitbreidingsmogelijkheden zodat er volgende projecten klaar kunnen staan als de huidige concrete projecten gerealiseerd zullen worden. De ontwikkeling van passende woonruimte in Lieshout is niet afhankelijk van één project, maar zal de komende jaren continue door moeten lopen.