Search

Wijzigen van de komgrens van Beek en Donk

Wijzigen van de komgrens van Beek en Donk

De gemeenteraad van Laarbeek heeft in zijn vergadering van 23 november besloten de bebouwde komgrens van Beek en Donk te wijzigen in verband met het plan Heuvelsche Velden. Het raadsbesluit ligt vanaf vrijdag 1 december tot vrijdag 12 januari ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Wie het niet eens is met dit besluit kan bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken van bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij de gemeenteraad.

.