Search

Wijziging eerder principeverzoek woCom

Wijziging eerder principeverzoek woCom

Het college van B&W van Laarbeek verleent medewerking aan het aangepaste plan voor de herontwikkeling van percelen aan de Bosscheweg in Aarle-Rixtel. WoCom diende in 2021 een verzoek in tot herontwikkeling van de Bosscheweg 26-32 in Aarle-Rixtel. In overleg tussen woCom en gemeente is het plan sindsdien enkele keren aangepast om tot een goede balans tussen woningbouw, klimaatadaptatie, groen, waterberging en parkeren te kunnen komen. Het plan dat nu voorligt voorziet volgens het college het meeste in die balans en heeft daarnaast draagvlak bij omwonenden.