Desktop

Tablet

Zoek

Wijziging van de Nadere regels van de Wmo

Wijziging van de Nadere regels van de Wmo

Het college van Laarbeek zal de wijzing in de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning van 2020 vaststellen. Sinds de Centrale Raad van Beroep zich kritisch heeft uitgelaten over het resultaatgericht beschikken van Huishoudelijke Ondersteuning (HO) binnen de vijf Peelgemeenten, waaronder Laarbeek en Gemert-Bakel, hebben die voorbereidingen getroffen voor een wijziging in de wijze van toekenning van de Huishoudelijke Ondersteuning. Om bij de toekenning een tijdsindicatie in de beschikking op te nemen, is het nodig om in de regels een normenkader te verankeren.