Zoek

Wijzigingen in nieuwe Omgevingsplan

Wijzigingen in nieuwe Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen zodat het bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Ten behoeve van particuliere en gemeentelijke initiatieven moeten nieuwe planologische mogelijkheden geschapen worden door middel van wijzigingen in het plan. Omdat er meer drukte wordt verwacht bij de stedenbouwkundige bureaus bij inwerkingtreding van de wet wordt de stedenbouwkundige begeleiding van de eerste vijf wijzigingen van het omgevingsplan aanbesteed.