Desktop

Tablet

Zoek

Wijzigingsplannen 2023 in Gemert-Bakel

Wijzigingsplannen 2023 in Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel is aan de slag om de woningbouw te versnellen en hiervoor hebben de grote woningbouwprojecten prioriteit . Dat had eerder tot gevolg dat er in 2022 geen herzieningsronde bestemmingsplannen, ook wel veegronde genoemd, kon worden gedaan. Omdat de invoering van de Omgevingswet van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024 is verplaatst ziet de gemeente nog mogelijkheden om een veegronde te organiseren. Voor het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan moet het ontwerp voor 1 januari 2024 ter inzage wordt gelegd. Initiatiefnemers kunnen een plan vóór 24 juli indienen.