Desktop

Tablet

Zoek

WoCom tekent voor samenwerking met drie onderhoudspartners

WoCom tekent voor samenwerking met drie onderhoudspartners

De zuidoost-Brabantse woningcorporatie woCom heeft dinsdag 30 januari een overeenkomst getekend met de onderhoudspartners Van der Meijs, Ballast Nedam Zuid en Caspar de Haan. Zij gaan een langdurige samenwerking van 6 jaar aan, gericht op de verduurzaming van woComs woningbezit. Een investering van ruim 50 miljoen euro in sociale huurwoningen verspreid over de gemeenten Laarbeek, Helmond, Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren. Hierbij heeft de huurdersvertegenwoordiging een belangrijke rol gespeeld.

De drie leveranciers beschikken over uitgebreide kennis om de verduurzaming samen door te ontwikkelen tegen eerlijke prijzen. De samenwerking biedt continuïteit, snellere doorlooptijden en beheersbaarheid van budgetten. De ketenpartners nemen het gehele verduurzamingsproject op zich, van voorbereiding tot nazorg, inclusief sociale begeleiding tijdens de uitvoering. Tot nu toe werd elk project individueel aanbesteed bij verschillende partijen.
Het selectieproces werd door een extern, onafhankelijk adviesbureau geleid. De huurdersvertegenwoordiging was nauw bij de besluitvorming betrokken.