Desktop

Tablet

Zoeken

Wonen is aandachtspunt van Dorpsraad Lieshout

Wonen is aandachtspunt van Dorpsraad Lieshout

Dorpsraad Lieshout heeft voor 2024 weer belangrijke doelstellingen geformuleerd voor het thema ‘Wonen’. Projecten als de herontwikkeling van de woningen aan de Baverdestraat en de wooninvulling van het plan voor de Heuvel, die vorig jaar al liepen, zullen ook dit jaar lopen. Nieuw is het plan om de gemeente Laarbeek te koppelen aan de in beeld gebrachte mogelijke bouwlocaties in Lieshout. De gemeente heeft de opdracht om ook in Lieshout meer te gaan bouwen. De Dorpsraad heeft hiervoor een voorstudie gedaan en de mogelijke in- en uitbreidingslocaties in beeld gebracht.

Een van de actiepunten is om deze bouwmogelijkheden bij de gemeente binnen te brengen zodat ze deze ook serieus kan overwegen.
Ook de invulling van de deels leegstaande ruimtes in het Franciscushof krijgt de aandacht. In het actieplan voor 2024 heeft de Dorpsraad opgenomen dat ze nadrukkelijk wil bijdragen aan de herontwikkeling van dit gebouw. In 2023 heeft ze hierover al overleg gehad met de Zorgboog, zij hebben toen al veelbelovende plannen laten zien. Zij wil hier verdere voortgang in zien zodat het gebouw weer volledig in gebruik genomen wordt voor wonen.