Desktop

Tablet

Zoek

Woning voor 2 maanden gesloten vanwege cannabispakketten

Woning voor 2 maanden gesloten vanwege cannabispakketten

Een woning aan de Tuinstraat in Beek en Donk is op 5 januari 2024 voor twee maanden gesloten. De woning was een doorgeefluik voor pakketten met cannabis. De burgemeester van Laarbeek, Frank van der Meijden, heeft de bevoegdheid om de woning voor drie maanden te sluiten. Bovendien zijn de druggerelateerde activiteiten een reden voor de woningbouwcoöperatie om het huurcontract te beëindigen. Burgemeester Frank van der Meijden: “Druggerelateerde activiteiten zijn ongewenst, zeker in een woonwijk.”

“Het bestrijden van drugscriminaliteit is een zaak van ons allemaal.” Van der Meijden roept inwoners van Laarbeek op om vreemde of verdachte zaken te melden bij de politie of MMA. “Door meer ogen en oren, wordt de pakkans aanmerkelijk vergroot.” De bewoners van de gesloten woning blijken in een kwetsbare positie te verkeren om financiële en gezondheidsredenen. Gemeente Laarbeek meldt dat daarom door de burgemeester is besloten om de bewoners bij uitzondering langere tijd te gunnen om de woning te verlaten. De sluiting van de woning wordt ook met een maand verkort. Woningstichting woCom ontbindt daarom het huurcontract ook niet op verzoek van de burgemeester. Dat betekent dat de bewoners na twee maanden kunnen terugkeren in hun huis. Burgemeester Frank van der Meijden: “Drugshandel kan niet ongestraft blijven, maar met deze aanpassing kom ik tegemoet aan de schrijnende situatie van de bewoners. Ook hebben we ons ingezet om hulpverlening te bieden aan deze inwoners.” De bewoners dienden een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de rechter. De voorzieningenrechter oordeelde dat dit niet nodig was omdat er in het besluit genoeg rekening is gehouden met de omstandigheden van de bewoners.