Desktop

Tablet

Zoek

Woningbouw Dribbelei-Oudestraat in Gemert gaat niet door

Woningbouw Dribbelei-Oudestraat in Gemert gaat niet door

De bouw van woningen in het plangebied Dribbelei-Oudestraat in Gemert gaat definitief niet door. Eén van de ontwikkelaars, de eigenaar van het zuidelijke deel van het plangebied, had zich vorig jaar zomer al uit het plan teruggetrokken. Met de twee eigenaren van de meest noordelijk gelegen percelen is in de periode november tot en met maart verkend of een doorstart in afgeslankte vorm haalbaar was. Maar door de eisen die de gemeente stelt en de voorwaarden ten aanzien van de woningbouwsegmentering, de ontsluiting en de verschillende beleidsnormen vinden zij verdere ontwikkeling niet haalbaar,

Het stopzetten van het project is een dure aangelegenheid voor de gemeente Gemert-Bakel. De kosten voor het project bedragen aan onderzoeks- en advieskosten ongeveer 190.000 euro en aan inhuur van personeel en kosten van de bouwgrondexploitatie 231.000 euro. Deze kosten zijn verdeeld over de afgelopen vier jaar.