Desktop

Tablet

Zoeken

Woningbouwversnelling in Gemert-Bakel krijgt vorm

Woningbouwversnelling in Gemert-Bakel krijgt vorm

De gemeente Gemert-Bakel heeft de ambitie om te groeien naar 35.000 inwoners. De woningbehoefte voor eigen inwoners van de gemeente is groot. De komende 10 jaar bouwt zij daarom samen met ontwikkelaars 2.400 woningen. In 2023 zijn grote stappen gezet om deze ambitie waar te kunnen maken. Samen met ontwikkelaars werkt ze aan ruim dertig woningbouwprojecten die samen goed zijn voor bijna 2.100 woningen. Op verschillende plekken wordt al druk gebouwd in Gemert en De Rips en enkele herstructureringslocaties van Goed Wonen in verschillende kerkdorpen.

In 2023 stelde de gemeenteraad een bestemmingsplan vast voor acht woningbouwplannen . Deze plannen maken de bouw van 236 woningen mogelijk. Tenslotte is er eind 2023 nog een behoorlijk aantal ontwerpbestemmingsplannen, waaronder Roessel 2 en Roessel 6 in Bakel en De Berken in Milheeze, ter inzage gelegd. Naar verwachting kunnen deze plannen, samen goed voor ruim 250 woningen, in de loop van 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Sinds eind 2022 werkt de gemeente Gemert-Bakel met een zogenaamde prioritering voor woningbouwprojecten. Op dit moment zijn er 31 woningbouwprojecten geprioriteerd. Binnenkort worden de eerste projecten afgerond. Het college heeft besloten één nieuwbouwproject toe te voegen aan de prioritering en gaat dit begin 2024 met de initiatiefnemer oppakken. Het betreft een woningbouwplan aan de Groeskuilen in Gemert. Op deze locatie kunnen ruim dertig woningen voor verschillende doelgroepen gerealiseerd worden.